Proiecte

Propuneri proiecte…

                                 Propunere proiect pilot pentru relansarea culturii şi

                                   prelucrării inului şi cânepii în sistem gospodăresc

                                    DRUMUL INULUI ŞI CÂNEPII PE VALEA ALMAŞULUI

                                                  (tradiţii, meşteşuguri, eco-turism)

1. LOCALIZARE

Com. Hida, Bălan, Surduc – jud. Sălaj, 20 sate aparţinătoare, 278 km 2. , 11.600 locuitori, 95 % români.

2. PUNCTE TARI

- terenuri fertile în lunca Văii Almaşului (afluent al Someşului), favorabile plantelor tehnice

- zonă bogată în izvoare cu apă potabilă , cu proprietăţi curative:

- se mai păstrează  sau pot fi reînviate diverse meserii şi meşteşuguri : ţesut, cusut, construcţii tradiţionale etc.

- oamenii aşteaptă să fie organizaţi (cooperative, pieţe ţărăneşti,  târguri, festivaluri….)

3. PUNCTE SLABE

- lipseşte o strategie bine definită de dezvoltare locală a zonei;

- lipsă  locuri de muncă, mulţi tineri plecaţi din ţară, care s-ar întoarce dacă ar avea ce face la sat:

- lipsă educaţie civică corespunzătoare, indiferenţă faţă de situaţia ţării:

- lipsă de activităţi culturale, educative, de conştientizare.

OPORTUNITĂŢI

- Zona permite reintroducerea culturilor de plante tehnice:

- Cadru natural, istoric, cultural, zona ar putea intra în circuitul turistic naţional şi internaţional : Grădina Zmeilor – unic în lume  -, Poiana Narciselor, Grota Oilor, biserici de lemn etc

- Deschidere din partea autorităţilor publice locale, dispuse să intre în parteneriat:

- Păstrarea gospodăriei ţărăneşti prin venituri suplimentare din aceste activităţi:

- Deschiderea de mici ateliere de familie:

- Asocierea producătorilor în cooperative pentru partea de procesare, promovare şi comercializare.

DESCRIERE PROIECT

1. Obiective principale

- conversia agricultorilor la sisteme de producţie locală:

- realizarea unui studiu de eficienţă a culturilor de in şi cânepă pe suprafeţe     mici: de la 10 ari până la 2 ha.

- sprijin pentru funcţionarea organizaţiilor de  producători (cooperative)

- crearea unei reţele de 8 ferme ţărăneşti –pilot- la nivel judeţean

- realizarea unui program de formare şi educare în agricultura ecologică

- participarea grupului de producători la reuniuni de lucru:

- sprijin pentru activităţi de procesare

- finanţare pentru ateliere de procesare produse  inovative

- aplicarea la nivel de fermă sau gospodărie ţărănească a proceselor inovative ale UAV Arad în etapele de procesare.

- realizarea de proiecte cadru – tip – pentru mici ateliere : ţesut, topitorii,  hârtie, cărămizi-bolţari în construcţii, izolant fonic şi termic în construcţii,

frânghii şi sfori, brichete-combustibil, baloţi pentru aşternut cai, ciupercării, ceaiuri, ulei, patiserie etc:

- implicarea  studenţilor în întocmirea şi promovarea proiectelor cadru:

- realizarea de broşuri informative legate de legislaţie, pregătirea lucrărilor, reguli de producţie şi procesare, bază de date cu ofertă şi cererea de produse:

- editarea de reviste şi articole profesionale, tematice

- sprijin pentru fermele ţărăneşti care dezvoltă activităţi de cercetare în parteneriat cu UAV Arad sau alte Institute de Cercetare.

- diversificarea ofertelor de produse în colaborare cu UAV Arad:

- organizarea unui sistem de comercializare în târguri şi  pieţe ţărăneşti:

- introducerea de  produse realizate în fermele ţărăneşti în circuitul şcolar : confecţii, ulei, brichete-combustibil…

- producţie şi utilizare de energie verde în gospodăriile ţărăneşti:

- Manifestări regionale şi naţionale de prezentare a rezultatelor din domeniu:

- introducerea unui modul de agricultură ecologică în licee de profil:

- stagii practice în ferme pentru elevi şi studenţi;

- formare profesională pentru meseria de agricultor plante tehnice

- realizarea unui manual de patrimoniu pentru ciclul primar şi gimnazial în care să figureze meserii şi meşteşuguri tradiţionale legate de plantele tehnice, reactivarea loturilor şcolare;

- iniţierea unui  Festival al Inului şi Cânepii

- Participarea producătorilor la pavilione expoziţionale interne şi externe

BUGET   - dacă prezintă interes realizarea unui astfel de proiect, bugetul poate fi facut de un specialist.

Cu respect, Leontina Prodan

Leave a Reply

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment