Obiective

Scopul A.C.T.I.S. este promovarea artei, culturii, tradiţiilor şi educaţiei prin activităţi profesionale, culturale, sociale şi educaţionale.

Obiectivele asociatiei:

- Dezvoltarea de relaţii de colaborare şi parteneriate cu organizaţii şi instituţii din ţară şi străinătate.

-  Promovarea meşteşugurilor, meseriilor tradiţionale şi susţinerea meşterilor şi artizanilor.

- Organizarea de conferinţe, cursuri de pregătire profesională, simpozioane, tabere de creaţie, expoziţii, târguri, colaborare cu mass-media.

- Organizarea de spectacole, festivaluri, competiţii, turnee, în vederea promovării tradiţiilor în ţară şi străinătate.

- Editarea de cărti, pliante, lucrari de specialitate, material audio-video, pagini web legate de scopul si obiectivele asociatiei, din surse proprii sau atrase.

- Elaborarea, dezvoltarea, implementarea de programe de instruire, de formare vocaţională pentru meşterii şi creatorii populari.

- Colectarea de fonduri destinate bunei desfăşurări a activităţii asociaţiei şi realizării scopului acesteia.

-  Înfiinţarea de societăţi comerciale, pentru sprijinirea asociaţiei.

- Desfăşurarea oricăror alte activităţi care nu sunt interzise de lege şi care concură la bunul mers al asociaţiei şi la realizarea scopului acesteia.

-  Consultanţă în domeniul artistic şi cultural.

- Acordarea de burse de studii, de cercetare şi didactice, unor persoane capabile, printr-o procedură echitabilă stabilită de Consiliu Director;

-  Elaborarea, derularea şi implementarea de programe şi proiecte cu finanţări publice şi private, rambursabile şi/sau nerambursabile, legate de scopul şi obiectivele asociaţiei.

- Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice, precum si cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate interesate de dezvoltarea social-economică şi culturală.

- Organizarea şi realizarea de centre de informare, centre de resurse, baze de date, comisii, departamente si comitete neguvernamentale specializate.

-  Crearea, confecţionarea, achiziţionarea, comercializarea de costume populare, obiecte de artă.

- Organizarea de magazine de artizanat, expoziţii, festivaluri şi licitaţii cu produsele realizate manual de meşterii populari în ţară şi în străinătate.

- Iniţierea şi desfăşurarea de arte plastice (pictură, olărit, sculptură, gravură, modelaj, împletit, menaj, etc.), ateliere şcoală, cursuri de dansuri (sportive şi populare).

-  Înfiinţarea de instituţii de educaţie şi învăţământ.

-  Înfiinţarea de grupuri artistice,ansambluri.

-  Schimburi culturale şi educative internaţionale.

-  Organizarea de tabere de creaţie, şcoli de vară, galerii de artă, expoziţii cu vânzare.

-  Promovarea şi impresarierea talentelor.

-  Organizarea de evenimente festive.

-  Organizarea de concursuri şi competiţii artistice şi profesionale.

Leave a Reply

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment